T.C.
İstanbul Anadolu 9. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
Sayı : 2016-755 Esas
İLAN

İSTANBUL ANADOLU 9. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
Davacı ÖZGÜVEN YEMEK ÜRETİM VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından açılan İflasın Ertelenmesi davası nedeniyle;
Davacı; SARIGAZİ VERGİ DAİRESİNDE 6930320702 sicil numarası ile İstanbul Ticaret Sicil Memurluğuna ise 603086 sicil numarası ile kayıtlı ÖZGÜVEN YEMEK ÜRETİM VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET LTD ŞTİ’nin iflaslarının erteleme talebine itirazı olanların ve müdahil olmak isteyenlerin bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde İİK’nun 179/a maddesi yollaması ile İİK’nun 166 maddesi gereğince davaya müdahale ve itirazda bulunmaları ve itirazlarında iflaslarının ertelenmesini gerektiren bir halin bulunmadığını ileri sürüp açılan davanın reddini istemeleri halinde HMK 316 ve devamı maddelerine istinaden bunun maddi delillerini de sunmaları, duruşma günü olan 07/09/2016 günü saat 15.00’te yapılacak celseye bizzat katılabilecekleri gibi kendilerini vekille de temsil ettirebilecekleri, delillerin de dçj/nal ibrazı gerektiği, İİK 166 maddesi hükmü gereği ilan olunur. 28/06/2016

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.