T.C. BAKIRKÖY 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/875 Esas

Davacı, ÖZGÜR ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
Borçlu tarafından 7101 sayılı kanunla değişik İİK’nun 286’ncı maddesinde belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit olunmakla;

a)İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 293351 sicil numarasında kayıtlı davacı(borçlu) ÖZGÜR ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİhakkında mahkememizce verilen 20/09/2018 tarihli 3 AY SÜRELİ GEÇİCİ MÜHLET KARARININ SÜRENİN DOLDUĞU 20/12/2018 TARİHİNDEN İTİBAREN 2 AY SÜRE İLE UZATILMASINA,davacı şirket hakkında mahkememizin 20/09/2018 tarihli tensip 9 NOLU ARA KARARI GEREĞİNCE İİK’NIN 297.MADDESİ GEREĞİNCE KURULAN MAL VARLIKLARININ MUHAFAZASI İÇİN ALINAN TEDBİRLERİN VE İİK’NIN 288, 294 VE DEVAMI MADDELERİ GEREĞİNCE KURULAN TEDBİRLERİN AYNEN DEVAMINA,

b)20/09/2018 tarihli tensip tutanağının 3.maddesi gereğince görevlendirilen 3 kişilik geçici komiser heyeti olan **********************’ın GÖREVLERİNİN GEÇİCİ MÜHLETİN UZATILMASI SÜRESİ İÇERİSİNDE DEVAMINA, 

c)Mahkememizin 2018/875 Esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin dava dosyasının duruşmasının13/02/2019 saat 14:30’da yapılacağına,

7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nın 288/2 maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulmasına karar verilmiştir. 14/12/2018

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.