T.C. BATMAN 1. ASLİYE HUKUK 
(TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA) MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2018/611 Esas
Davacılar vekili tarafından mahkememizde açılan konkordatonun tasdiki davası nedeniyle;
Gap Mah. Turgut Özal Bulvarı Kevser İş Merkezi Nüo: 268/809 Batman adresinde faaliyet gösteren, Batman Ticaret Sicil Müdürlüğünün 3636 numarasında kayıtlı ve 6900067706 vergi numarası ile kurumlar vergisine tabi olan davacı Özge Dicle İnş. Nak. Taah. Tic. San. Ltd. Şti. tarafından talep edilen konkardatonun tasdiki davasında mahkememizce 04/10/2018 tarihinden başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI veilmiş olup, konkordato komiseri olarak hukukçu bilirkişi ************,************* ve ***************** atanmıştır. Duruşmanın 03/01/2019 günü saat:09:20’de yapılacağı, alacaklıların mehil talebine iş bu ilanın gazetede ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde itiraz edebilecekleri, konkordato mühleti verilmesini gerektirecek bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri İİK’nun 288.maddesi hükmünce ilan olunur.05/10/2018

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.