T.C.
İstanbul Anadolu 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
Sayı : 2016/403 Esas 13/04/2016
İLAN
OZEMNİYETAS74Davacı , ÖZEMNİYETAS 74 TURİZM. LTD.ŞTİ. ile HAS i MS İZ arasında mahkememizde görülmekle olan İflas (İflasın Ertelenmesi) davasında mahkememizce ittihaz olunan 11/06/2016 tarihli tensip tutanağı 7 nolu arakararı gereğince,
Davacı , ÖZEMNİYETAS 74 TURİZM LTD.ŞTİ.’ nin iflasının eneleme talebine itirazı olanların ve müdahil olmak isteyenlerin bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde İİK nun 179/a maddesi yollaması ile ÎİK nun 166 maddesi gereğince davaya müdahale ve itirazda bulunmaları ve itirazlarında iflası ertelenmesini gerektiren bir halin bulunmadığını ileri sürüp açılan davanın reddini istemeleri halinde H.M.K. 316 ve devamı maddelerine istinaden bunun maddi delillerini de sunmaları, duruşma günü olan 29/06/2016 saat 14:40 da yapılacak celseye bizzat katılabilecekleri gibi kendilerini vekille de temsil ettirebilecekleri, delillerin de derhal ibrazı gerektiği, İİK 166 Maddesi hükmü gereği ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.