ÖZEL MERSİN ORTADOĞU SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

MERSİN 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ, MERSİN

2019/507E

T.C. MERSİN 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ 2019/507 Esas İLAN Davacı ÖZEL MERSİN ORTADOĞU SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ’nin Mahkememize açılan Konkordato davası nedeniyle; 7101 Sayılı yasa ile değişik İİK’nın 287 maddesi uyarınca 286. Maddede belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit edildiğinden; 1-A) Mersin Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 30761 sicil numarasında kayıtlı davacı ÖZEL MERSİN ORTADOĞU SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. Hakkında mahkememizce 14/10/2019 Tarihli 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARININ SÜRENİN DOLDUĞU 14/01/2020 TARİHİNDEN İTİBAREN 2 AY SÜRE İLE UZATILMASINA, B)Davacıların İİK’nın 297. Maddesinin 2 fıkrasındaki hallerde dahil olmak üzere mal varlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına, 2-Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla 7101 sayılı Yasa ile değişik İİK’nın 287/3. Maddesi uyarınca mahkememizin 14/10/2019 tarihli ara kararları ile3 KİŞİLİK GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSER HEYETİ olarak görevlendirilen geçici komiser heyeti olarak SMMM ADEM ORKUN ARDA, SMMM SONGÜL ABDAN,Av. YILAY ÇAM’ın GÖREVLERİNİN GEÇİCİ MÜHLET SÜRESİ İÇERİSİNDE DEVAMINA, 3-Alacaklıların ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerine, 4-Ön inceleme ve tahkikat duruşmasının 13/03/2020 günü saat: 14:00’e bırakılmasına, 7101 Sayılı Kanunla değişik İİK’nun 288/2. Maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyrulmasına karar verilmiştir.15/01/2020

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.