T.C.MERSİN 1.ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NDEN İLAN

ESAS NO:2018/202
Davacı Tarafından HASIMSIZ olarak Mahkememize açılan Konkordato davası nedeniyle;
7101 Sayılı yasa ile değişik İİK’nın 289. maddesi uyarınca;
1-A) Mersin Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 30761 sicil numarasında kayıtlı davacı ÖZEL MERSİN ORTADOĞU SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. Hakkında mahkememizce 09/04/2018 Tarihli 3 AY SÜRE İLE 09/07/2018 TARİHLİ 2 AYLIK GEÇİCİ MÜHLET KARARINDAKİ SÜRENİN DOLDUĞU 09/09/2018 TARİHİNDEN İTİBAREN BAŞLAMAK ÜZERE 1 YIL SÜRE İLE KESİN MÜHLET KARARI VERİLMESİNE,
B) Davacı şirketin İİK’nın 297. Maddesinin 2 fıkrasındaki hallerde dahil olmak üzere mal varlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,
2-Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla 7101 sayılı Yasa ile değişik İİK’nın 287/3. Maddesi uyarınca mahkememizin 09/04/2017 tarihli ara kararları ile3 KİŞİLİK GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSER HEYETİ olarak görevlendirilen SMMM OSMAN NURİ OĞUZBEY, İŞLETMECİ TALAT YAKIŞIKLI, HUKUKÇU AV. HASAN TAHSİN SANLI’nın GÖREVLERİNİN KESİN MÜHLET SÜRESİ İÇERİSİNDE AYNEN DEVAMINA ve konkordato komiser heyeti olarak görevlendirilmelerine,
3-Alacaklıların ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerine,
4-Duruşmanın 09/09/2019 günü saat:10:00’a bırakılmasına,
7101 Sayılı Kanunla değişik İİK’nun 288. Maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulmasına karar verilmiştir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.