T.C. KÜTAHYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)’NDAN

İ L A N
ESAS NO: 2016/318 Esas
Davacı ÖZEL FİZYOTIP SAĞLIK HİZMETLERİ TURİZM İTHALAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından açılan İflas (İflasın Açılması) davası nedeniyle;
İİK 166/2 maddesi gereğince 06/04/2016 tarihi itibariyle davacı borçlu Özel Fizyotıp Sağlık Hizmetleri Turizm İthalat Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından iflasın ertelenmesi açılmış olup, açılan bu davanın yargılaması 14/07/2016 günü saat 09:10’a bırakılmıştır.
İlgisi olan alacaklıların. İtiraz etmek isteyenlerin ve davaya katılmak isteyenlerin ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde mahkememizin 2016/318 Esas sayılı dosyasına başvurulması gerektiği ilanen tebliğ olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.