T.C. BAKIRKÖY 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2018/1086 Esas

Davacılar ÖZCANLAR PRES DÖKÜM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ , MEHMET ÖZCAN, KAZIM ÖZCAN tarafından açılan ve mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
7101 sayılı kanunla değişik İİK’nın 287.maddesi uyarınca 286.maddede belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit olunmakla;
a)İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 251738 sicil nolu borçlu ÖZCANLAR PRES DÖKÜM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne, *********** TC nolu MEHMET ÖZCAN’a ve*************TC nolu KAZIM ÖZCAN’a, 26/11/2018 TARİHİNDEN İTİBAREN ÜÇ AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET VERİLMESİNE,davacı şirketin İİK’nın 297.maddesinin 2.fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere malvarlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,
b)Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla 7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nın 287/3 madde ve fıkrası uyarınca davacı şirketin sunulan tablolardaki alacaklı sayısı ve alacak miktarları dikkate alınarak davacı şirkete 3 KİŞİLİK GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ HEYETİ GÖREVLENDİRİLMESİNE, 
)Geçici komiser olarak ************, ***************, ****************************’ın görevlendirilmelerine, 
d)Alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerine,
E)Mahkememizin 2018/1086 Esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin dava dosyasının ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 22/02/2019 günü saat: 15:00’de yapılacağına,
7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nın 288/2 maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulmasına karar verilmiştir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.