T.C. 
TEKİRDAĞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN / BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO : 2018/342 Esas

Davacı ÖZBİL UN SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından hasımsız olarak mahkememizde açtığı konkordato davasının 19/02/2019 tarihli duruşma ara kararı gereğince; Tekirdağ Ticaret Sicil Müdürlüğüne 10964 sicil numarası ile kayıtlı davacı Özbil Un Sanayii Ve Ticaret Anonim Şirketi’nin muamele merkezi adresi Değirmenaltı Mahallesi Mersin Sok. No:2/B Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ olan şirketin konkodato mühleti verilmesi talep edilmekle;Tekirdağ Ticaret Sicil Müdürlüğüne 10964 sicil numarası ile kayıtlı davacı Özbil Un Sanayii Ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında 16/02/2019 tarihinden başlamak üzere 2 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARININ UZATILMASINA KARAR VERİLDİĞİ,
Adı geçen şirket hakkında 15/11/2018 tarihinde açılan dava ile konkordato mühleti verilmesi talep edildiği, davanın mahkememizin 2018/342 Esas sırasında kayda alındığı, davanın duruşmasının 16/04/2019 günü saat 13:30’da yapılacağı, iş bu ilanın yapılmasından itibaren 7 günlük kesin süre içinde alacaklıların dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürerek konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri,
Konkordatonun başarıya ulaşmasının olanaklı olup olmadığının yakından incelemesi amacıyla İİK’nın 287/3 maddesi uyarınca alacak sayısı ve alacak miktarı gözetilerek Mali Müşavir Engin GÜL geçici konkordato komiseri olarak görevlendirildiği hususları ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.