T.C.GEBZE ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
Sayı : 2018/683 Esas

Davacı, ÖZBAKAN MAKİNA İNŞAAT SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından açılan ve mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;

Davacı ÖZBAKAN MAKİNA İNŞAAT SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ(Gebze Ticaret Sicil Müd.No:22135- İlyasbey Vergi Dairesi no: 66500094149)’hakkında Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h) davası açılmış olup mahkememizce 11/09/2018 tarihli ara karar ile davacı şirket hakkında 11/09/2018 tarihinden başlamak üzere 3 ay süre ile geçici mühlet kararı ve ihtiyati tedbir kararı verilerek, geçici komiser olarak mali müşavirler ********ile ********ve hukukçu ********* atanmıştır. İİK’ nun 288. maddesi gereğince geçici mühlet kararına karşı alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühletinin uzatılmasını gerektiren talebinin reddini isteyebilecekleri,duruşmanın 11/02/2019 günü saat 14.40’a bırakıldığı ihtaren ilan olunur. 

UZATMADA EKLENECEK:Söz konusu verilen geçici mühlet kararının Mahkememizin 06/12/2018 tarihli duruşmasının 7 nolu ara karar gereğince 11/12/2018 tarihinden itibaren 2 ay süre daha uzatılmasına karar verilmiştir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.