T.C. MUŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)
ESAS NO : 2018/677 Esas

Davacılar Özaykut Yapı Anonim Şirketi, AYK Yol Yapı İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ve Aykutlar Beton İnşaat Nakliyat Petrol Ürünleri Turizm Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 ile 308/h)) davası nedeniye; Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla 7101 Sayılı Kanunla değişik İİK’nin 287/3 maddesi uyarınca davacı (borçlu) şirketlerin sunulan tablolardaki alacaklı sayısı ve alacak miktarları dikkate alınarak davacı şirketlere geçici komiser olarak atanan Doç. Dr. ********** ve K***** ********** ile birlikte görev yapmak üzere *************************’in üçüncü geçici konkordato komiseri olarak görevlendirilmesine karar verilmiş olup, mahkememizin 2018/677 esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin davanın ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 06/12/2018 günü saat 14:00’te yapılacağı,7101 Sayılı Kanunla değişik İİK’nin 288/2 maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulur.
GEÇİCİ KOMİSER HEYETİ :
ADI SOYADI : ***************
ADI SOYADI : ***************
ADI SOYADI : ***************

 

Konkordato

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.