T.C.

BALIKESİR

3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

İLAN
ESAS NO: 2016/263
özayMerkezi Balıkesir’de bulunan davacı ÖZAY GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ adına İflasın Ertelenmesi istemiyle açılan ve duruşması 31/05/2016 günü saat 10:30 ‘e bırakılan davada, erteleme talebinin İİK’nun 166. maddesinde belirtilen usul ile ilanına karar verilmiş olup;
İflasın Ertelenmesi talebinde bulunan davacı şirketten alacaklı olan gerçek ve tüzel kişilerin ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde davaya müdahale ya da erteleme talebine itiraz ederek davacı şirketin iflasının ertelenmesini gerektiren bir hal bulunmadığını ileri sürebilecekleri, bunu yapmadıkları takdirde mahkememizce yapılacak yargılama sonucunda davacı şirketin İFLASININ ERTELENMESİNE karar verilebileceği hususu ilan olunur. 26/04/2016

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.