T.C. FETHİYE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2018/252 Esas
Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde 3367 ticaret sicil numarasında kayıtlı, Muğla Fethiye ilçesinde (Taşyaka Mahallesi, Sanayi Sitesi Şehit Fethibey Cad. No. 46)Öz Turkuaz Raf İmalat İnşaat Turizm Tic. Ltd. Şti.hakkında borçlu vekilinin konkordato talebi üzerine mahkememizce 24/09/2018 tarihinden itibaren 3 ay geçici mühlet kararı verilerek, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir **************** geçici konkordato komiseri olarak görevlendirilmiştir.
Geçici komiser şirket faaliyetlerine nezaret edecektir. Ayrıca şirket yönetim organının tüm eylem ve incelemelerinin geçerliliği geçici komiser onayına tutulmuştur.
Alacaklılarca, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçe ile itiraz edilerek, konkondato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığı hususunu delilleri ile birlikte ileri sürülebilecekleri gibi mahkememizden de konkortato talebinin reddini talep edebilecekleri hususu İİK’nın 288. maddesi gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 05/10/2018

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.