T.C.
İZMİR
1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’ NDAN

ESAS NO : 2018/1362 Esas

Davacılar Öz Kırtasiye-Taner Özüncer, Cüneyt LEVENT, Osman ÖZÜNCER ve Serpil ÖZÜNCER tarafından davalı hasımsız aleyhine açılan konkordatonun tasdiki (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davasının mahkememizde yapılan açık yargılaması sırasında: Mahkememizin 30/11/2018 tarihli tensip ara kararı gereğince;
7101 sayılı yasanın 15. Maddesi ile değişik 2004 sayılı Yasa’ nın 287/1. maddesi gereğince İİK’ nun 286. Maddesinde belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit edildiğinden İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odası’na 35/10830 numarası ile kayıtlı Öz Kırtasiye-TanerÖZÜNCER [TC:3*************8], Cüneyt LEVENT [TC:2**********2], Osman ÖZÜNCER [TC:3*******6] ve Serpil ÖZÜNCER [TC:3*************4] hakkında 22/11/2018 tarihinden itibaren başlamak üzere GEÇİCİ MÜHLET KARARI verilmesine,
7101 sayılı Yasa’ nın 15. Maddesi ile değişik 2004 sayılı yasanın 287/3. maddesi gereğince konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla davacı taraflara **************** ın [***************** T.C. Kimlik Numaralı] GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE karar verilmiş olmakla,
İş bu ilânın ilk olarak yayınlandığı tarihten itibaren yedi günlük kesin süre içinde mahkememize dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını, delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkememizden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri hususu İİK’ nin 288. Maddesi gereğince tebliğ makamına kain olmak üzere ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.