T.C.
İSTANBUL ANADOLU 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ NDEN
İLAN
Sayı: 2016/216 Esas
öz akarKozyatağı Mah. Bayar Cad. Şehit İlknur Keleş Sk. Dural Plaza No:5 K:2 Kadıköy/İstanbul adresinde faaliyet gösteren İstanbul Ticaret Sicilinde 24969/5 sicil numarası ile kayıtlı ve 6620322201 numaralı vergi mükellefi, ÖZ AKAR ELEKTRİK AKARYAKIT NAKLİYE İNŞAAT TAAHHÜT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ’nin İflasının ertelenmesi isteğiyle ilgili olarak açılan davada bir karar verilinceye kadar davacı şirkete Emine Leyla Kıyat, Metin İnce ve Salih Çakmak’m denetim kayyımı olarak atanmalarına, şirket Yönetim Kurulunun alacağı kararların uygulanmasının kayyım onayına tabi tutulmasına, şirket işlerinde kayyımlara birlikte ve münferit yetki verilmesine, kayyımlar tarafından şirketin gidişatı ve iyileştirme projesinin işleyişi hakkında aylık rapor tanzim edilmek suretiyle mahkememize sunulmasına oy birliği ile karar verilmiş olup; iflasın ertelenmesi talebiyle ilgili olarak açılan bu davaya itirazı olanların veya müdahil olmak isteyenlerin bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde İİK 179/a. maddesi yollaması ile İİK nun Î66.maddesi gereğince davaya itirazlarını veya müdahil olma taleplerini sunmaları, itirazlarında davacı şirketin iflasının ertelenmesini gerektiren bir halin bulunmadığını ileri sürüp açılan davanın reddini istemeleri halinde HMK’nun 317/2 ve devamı maddelerine istinaden bunun maddi delillerini de sunmaları, duruşma günü olan 11/05/2016 günü saat 16:10*da yapılacak celseye bizzat katılabilecekleri gibi kendilerini vekille de temsil ettirebilecekleri, delillerinin de derhal ibrazının gerektiği, İİK 179/a maddesi yollaması ile İÎKnun I66.maddesî gereğince ilan olunur.03/05/2016

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.