OTOMER MOTORLU ARAÇLAR YEDEK PARÇA MADENİ YAĞ İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ, ANKARA / ÇANKAYA

32018/691E

ALACAKLILAR TOPLANTISI DAVET İLANI OTOMER MOTORLU ARAÇLAR YEDEK PARÇA MADENİ YAĞ İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN (Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/691 Esas Sayılı Dosyası) Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/691 E.sayılı dosyasında yürütülmekte olan Konkordato yargılamasında 26.12.2018 tarihinde Borçlu Otomer Motorlu Araçlar Yedek Parça Medeni Yağ İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında 1 yıl süre ile kesin mühlet verilmiş olup, buna ilişkin karar Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin 25/06/2019 tarihli ve 9855 sayılı nüshasında ayrıca; 25/06/2019 tarihinde Basın İlan Kurumu’nun Resmi İlan portalında yayınlanmıştır. 19/12/2019 tarihinde duruşmalı olarak verilen karar ile Kesin Mühlet süresi 3 ay uzatılmıştır. Buna ilişkin karar yine Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin 08/01/2020 tarihli ve 9989 sayılı nüshasında ve 06/01/2020 tarihinde Basın İlan Kurumu’nun Resmi İlan portalında yayınlanmıştır. Kesin Mühlet kararıyla birlikte Konkordato komiser heyeti olarak görevimizin devamına karar verilen Gülen Kardeş Arısoy, Zeynel Abidin Özdemir ve Zeynep Kübra Demir’den oluşan heyetimiz, İİK m.299 uyarınca Alacaklılara alacaklılarını bildirmeleri için davet gerçekleştirmiş, alacak kayıtlarının tamamlanmasından sonra İİK m.300 uyarınca alacak kayıtları hakkında Borçlu’nun beyanını almış, alacak kayıtları üzerindeki tahkikatını tamamlamış ve İİK m. 290/2-a uyarınca Konkordato projesinin tamamlanmasına katkıda bulunarak Borçlu tarafından konkordato projesinin nihai halinin sunulmasını sağlamıştır. Tüm bu işlemler neticesinde, alacaklıların toplantısının yapılabilmesi için gerekli tüm işlemler tamamlanmış olduğundan, Komiser Heyetimizce İİK. m.301 uyarınca 17/02/2020 günü saat: 14.00’da “ANKARA-İVEDİK OSB YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI -1361.Cadde No: 61 İvedik Osb-Yenimahalle-ANKARA” adresinde Borçlu’nun Konkordato teklifi müzakere etmek üzere Alacaklılar Toplantısı yapılmasına karar verilmiştir. İİK. m.301 gereğince Alacaklıların Alacaklılar Toplantısından önceki 7 gün içinde Komiserliğinizin uhdesinde bulunan belgeleri “Ostim Sanayi Bölgesi 1171 No: 16 Ostim-Yenimahalle/ANKARA” adresinde inceleyebilecekleri Alacaklıların yukarıda belirtilen yer ve günde gerçekleştirilecek toplantıya katılabilecekleri, toplantıya bizzat katılacakların yanlarında kimlik (ve fotokopisi) Tüzel kişilerde ise İmza Sirküleri (ve fotokopisi) bulundurmaları , eğer alacaklıyı temsilen oy kullanımı için üçüncü bir kişi katılacak ise bu kişiye “alacaklılar toplantısına katılma, sulh olma ve ibra etme” yetkilerinin de verildiğini gösterir noter huzurunda düzenlenen yetki belgesini, avukat aracılığıyla toplantıya katılım sağlanacak ise “sulh olma ve ibra etme” yetkisini de kapsayan vekaletnamenin onaylı suretini, toplantı esnasında yanında bulundurması gerektiği ilan olunur. Konkordato Komiser Heyeti Gülen Kardeş Arısoy Zeynel Abidin Özdemir Zeynep Kübra Demir

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.