T.C.

İstanbul Anadolu 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
Savı : 2016/779 Esas

İLAN

Davacı ,OTODROM OTOMOTİV ORG. VE EĞT. HİZ. SAN. TİC. A.Ş. ile HASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan İflas (İflasın Ertelenmesi) davası nedeniyle;
Davacı , OTODROM OTOMOTİV ORG. VE EĞT. HİZ. SAN. TİC. A.Ş.’ nin iflasının erteleme talebine itirazı olanların ve müdahil olmak isteyenlerin bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde İİK nun 179/a maddesi yollaması ile İİK nun 166 maddesi gereğince davaya müdahale ve itirazda bulunmaları ve itirazlarında iflası ertelenmesini gerektiren bir halin bulunmadığını ileri sürüp açılan davanın reddini istemeleri halinde H.M.K 316 ve devamı maddelerine istinaden bunun maddi delillerini de sunmaları, duruşma günü olan 09/11/2016 saat 14:05 de yapılacak celseye bizzat katılabilecekleri gibi kendilerini vekille de temsil ettirebilecekleri, delillerin de derhal ibrazı gerektiği . İİK 166 Maddesi hükmü gereği ilan olunur. 28/06/2016

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.