T.C. SARUHANLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/532 Esas
Davacı 56*******16 T.C. Kimlik nolu OSMAN KOCAKAFA tarafından açılan ve mahkememizinde görülmekte olan Konkordato davası nedeniyle;
Davacı 56*******16 T.C. Kimlik nolu OSMAN KOCAKAFA hakkında konkordato davası açılmış olup, 12/12/2018 tarihinden başlamak üzere 3 ay süre ile geçici mühlet kararı ve ihtiyati tedbir kararı verilerek, geçici konkordato komiseri olarak 15*******16 TC kimlik nolu ********* atanmıştır.
İİK’nun 288. Maddesi gereğince geçici mühlet kararına karşı alacaklıların, ilanıdan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçe ile itiraz ederek konkordatomühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığı delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede Mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.