T.C İSTANBUL ASLİYE 11. TİCARET MAHKEMESİ

2016/693 Esas

İSTANBUL 11. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLICI’NDAN
Davacı, ORİON TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİC.AŞ (Bomonti Merkez Mah. Birahane Sok. No: 10 Şişli İstanbul) vekili Av. Nilüfer Özmen tarafından açılan ve mahkememizde görülmekte olan İflas (İflasın Ertelenmesi) davası nedeniyle;
a-)Davacı ORİON TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİC. AŞ hakkında iflasın ertelenmesine ilişkin dava açıldığı anlaşıldığından, iflası talep edilen şirketten alacaklı olanların ilan tarihinden itibaren (15) gün içinde iflas erteleme yada iflas koşullarının bulunup bulunmadığı yönünde mahkememizin 2016/693 Esas sayılı dosyasında müdahale talep edebileceklerine,
b-)İAas erteleme talep eden ORİON TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİC.AŞ’ye İİK 179/a.2 ve TTK 377.maddeleri uyarınca Yeminli Mali Müşavir TÜRKAN PAŞAL1 ve Tekstil Mühendisi OSMAN BÜLENT ÖZİPEK’in denetçi kayyımı tayinine, kayyımların şirket mal varlığının korunması, iyileştirme projesinin uygulanması, alacaklıların korunması, alacaklılar ve borçlular arasında fark ve eşitsizlik yaratacak uygulamaların engellenmesi bakımından denetimle görevlendirilmelerine,
c-)Şirket müdürü ve temsile yetkili olanların temsil ve ilzam yetkilerinin dava sonuna kadar, kayyımlara verilen ve yukarda belirtilen yetki kapsamında sınırlandırılmasına,
Ayrıca açılan davanın HMK 316.maddesine göre (HUMK’nun 509 ila 510 maddelerine) göre yapılacağı, duruşmanın 27/09/2016 günü saat 15:25’de icra edileceği taraf ve ilgililerin duruşmada
hazır bulunmadıkları takdirde yokluklarında karar verileceği ve tüm delillerini duruşma sonuna kadar vermeleri gerektiği hususu duyurulur. 23/06/2016

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.