T.C.

ERZURUM ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO : 2018/545 Esas

Mahkememiz 25/12/2018 tarihli ara kararı gereğince mahkememizin 2018/597 Esas numaralı dosyası ile 18/12/2018 tarihinde mahkememizde açılan konkordato davasının dosya üzerinde yapılan incelemesi sonucunda; dosya davacısı Orhan TEMİZ ‘in daha önce mahkememizin 2018/545 Esas sayılı dosyası ile açılan konkordato davasında davacı olarak gösterilmesi gerekirken davacı olarak dava dilekçesinde gösterilmediği, bu nedenlerle aynı taleplerle Orhan TEMİZ adına yeni bir konkordato davası açtıkları anlaşılmakla, Mahkememiz dosyasının yine mahkememizin 2018/545 Esas sayılı dosyası ile arasında hukuki ve fiili bağlantı olduğu aynı olması nedeni ile HMK 166/1 maddesi gereğinceBirleştirilmesine karar verildiği anlaşılmakla, Mahkememiz 2018/545 Esas sayılı dosyasında yapılan ilana ilaveten birleşen dosya davacısı Orhan TEMİZ ( TC: 1************6 ) tarafından mahkememizde açılan konkordato davasında davacıya yasa gereğince 3 aylık geçici konkordato mühleti verilmiş olup, geçici mühlet kararının İİK 288 maddesi gereğince ilânı gerekmektedir. Bu kapsamda; Erzurum Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 10115 sicil numarasında kayıtlı davacı Sun Mefruşat Tekstil Giyim ve Gıda Sanayi Ticaret Ltd. Şti., 17183 sicil numarasında kayıtlı Şehri Home Tekstil Züccaciye İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve 15104 sicil numarasında kayıtlı Selmanoğulları Tekstil Konfeksiyon Gıda Canlı Hayvan İnşaat Taahhüt Ticaret Ltd. Şti. hakkında tüm borçlar ve mahkememizin birleşen dosya dava Orhan TEMİZ ( TC: 15683069626 ) tarafından açılan konkordato davasına itiraz eden alacaklıların İcra İflas Kanunu’nun 288. maddesi gereğince ilândan itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde dilekçe ile mahkememize müracaat ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürerek konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri hususu ilanen tebliğ olunur.25/12/2018

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.