T.C.
ADANA
1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Sayı : 2018/1220 Esas

Davacı ORHAN İRDAY (T.C.No:1*****************6) vekili tarafından hasımsız olarak açılan konkordato davası nedeniyle;
İİK’nun 287.maddesi uyarınca davacı hakkında 17/12/2018 tarihinden başlamak üzere 3 ay süre ile geçici mühlet kararı verilmiş olup, itiraz etmek isteyen alacaklıların ilan tarihinden itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde, mahkememize başvurarak konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri İİK’nun 288. maddesi gereğince ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.