OPTİMAL ARAÇ KİRALAMA SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ VE HAZIM BÜLENT SAVCI

İSTANBUL 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ, İSTANBUL

2019/78E

ÇEKİŞMELİ ALACAK İLANI T.C. İSTANBUL 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLI’ĞINDAN ESAS NO : 2019/ 78 Davacılar OPTİMAL ARAÇ KİRALAMA SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ (Ticaret Sicil No:700292/0) (Maslak Vergi Dairesi;Vergi No:6440360644) ve HAZIM BÜLENT SAVCI (TCN:177941*****) tarafından açılan konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davasının yapılan açık yargılaması sırasında verilen ara kararı gereğince:Türk Ekonomi Bankası A.Ş, Türkiye İş Bankası A.Ş, Akbank T.A.Ş, Finans Bank A.Ş, Türkiye Garanti Bankası A.Ş, Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş, Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O., Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı çekişmeli alacakların alacaklılarıdır. Çekişmeli hale gelen alacakların sayısı, alacak tutarları, yapılacak incelemelerin özelliği ve harcanacak emek ve mesai gözetilerek bankalar dışında alacağı çekişmeli hale gelen her bir alacaklının, her bir bilirkişi için ayrı ayrı 300,00TL’den toplam 900,00 TL bilirkişi ücretini,bankaların ise 400,00×3=1.200,00 TL bilirkişi ücretini bu tutanağın tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde mahkememiz veznesine ayrı ayrı depo etmelerine,depo etmediği takdirde, konkordato komiser heyeti raporunda belirtilen,ilgili çekişmeli alacak kalemi noktasında 21/02/2020 günü, saat:16:00’da yapılacak olan bilirkişi incelemesinden alacaklının vazgeçmiş sayılacağının,bu durumda çekişmeli hale gelen alacak kalemleri ile ilgili ve kesin olmak üzere karar verileceği hususunun herbir alacaklıya ayrı ayrı tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 03.02.2020

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.