T.C. KARAMAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
KONKORDATO KOMİSERLİĞİ
ESAS NO : 2018/128 Esas

Karaman 1. Asliye Hukuk Mahkemesi 27/09/2018 tarihli kararıyla, Karaman Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde 7932 Sicil Numarası ile kayıtlı Onur Karaman Hastane ve Sağlık Hizmetleri Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi Hakkında İİK’nın 7101 Sayılı Yasa ile değişik 289. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince 1 yıl süreyle kesin mühlet kararı verilmiştir. İİK’nın 299. Maddesi gereğince, hakkında konkordato kesin mühleti verilen Onur Karaman Hastane ve Sağlık Hizmetleri Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi’nden alacağı bulunan alacaklıların iş bu ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde alacaklarını ispat eden senet ve belgeler ile birlikte, aşağıda bildirilen adreslere bildirmeleri ilan olunur.

Onbeş gün içinde alacaklarını bildirmeyen alacaklıların, bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato projesi müzakerelerine kabul edilmeyecekleri ihtar olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.