T.C. ISPARTA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/467 Esas

Davacılar ÖNGÖR GRUP TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (Kaymakkapı Vergi Dairesi 6590264869 sicil numaralı) ve bu şirketin %100 payına sahip SÜLEYMAN SAMİ ÖNGÖR (TCKNo:************) tarafından hasımsız olarak mahkememizde açılan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;

Isparta Ticaret Sicil Müdürlüğünün 9995 sicil numarasında kayıtlı davacı ÖNGÖR GRUP TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ile bu şirketin %100 payına sahip SÜLEYMAN SAMİ ÖNGÖR (TCKNo:*************) tarafından talep edilen konkardatonun tasdiki davasında her iki davacı yönünden mahkememizce 01/11/2018 tarihinde 3 aylık geçici mühlet verilmiş olup, konkordato komiseri olarak Ferhat Bitlisli ve Hakkı Kıymı katanmıştır.

Duruşmanın 23/01/2019 günü saat 10.10′ da yapılacağı, alacaklıların mehil talebine iş bu ilanın gazetede ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde itiraz edebilecekleri, konkordato mühleti verilmesini gerektirecek bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri İİK’nun 288.maddesi hükmünce ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.