T.C. ISPARTA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO: 2018/467 Esas

Davacılar ÖNGÖR GRUP TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (Kaymakkapı Vergi Dairesi 6590264869 sicil numaralı) ve bu şirketin %100 payına sahip SÜLEYMAN SAMİ ÖNGÖR (TCK No: 3**********4) tarafından hasımsız olarak mahkememizde açılan Konkordato (Adi Konkordato’dan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;

Isparta Ticaret Sicil Müdürlüğünün 9995 sicil numarasında kayıtlı davacı ÖNGÖR GRUP TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ile bu şirketin %100 payına sahip SÜLEYMAN SAMİ ÖNGÖR (TCK No: 3**************4) tarafından talep edilen konkordato davasında yapılan açık yargılamasında 23/01/2019 tarihli ara kararı ile İİK 287/4. Maddesi gereğince konkordato geçici mühletinin 01/02/2019 tarihinden başlamak üzere İKİ AY SÜRE İLE UZATILMASINA karar verildiği hususu ilanen tebliğ olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.