T.C. 
SAMSUN ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NDAN

ESAS NO : 2018/419 Esas
Talep eden-borçlu Samsun Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 16416 numaralı sırasında kayıtlı ONFARMA İLAÇ SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ’nce konkordato talebinde bulunulmuş olup, mahkememizce talebe ekli belgeler üzerinde şekli olarak yapılan inceleme sonucu İİK.’nun 286. maddesince sayılan belgelerin bulunduğu görülmekle; geçici mühletin 2004 Sayılı İcra İflas Kanunu’nun 287 maddesi gereğince 19/09/2018 tarihinden geçerli olmak üzere 2 ay süreyle uzatılmasına kararı verilmiş olup, bu süre içerisinde geçici konkordato komiseri görevlendirilmiştir. Geçici konkordato komiserliğinde ****************************** görev yapmaktadır.
Geçici komiser şirket faaliyetlerine nezaret edecektir. Ayrıca şirket yönetim organının tüm eylem ve incelemelerinin geçerliliği geçici komiser onayına tabii tutulmuştur.
Geçici mühlet kararı İİK.’nun 288/1. maddesi gereğince kesin mühlet sonuçlarını doğurmakta olup, kesin mühlet sonuçları ise; İİK.’nun 294. maddesine göre alacaklılar bakımından, İİK.’nun 295 maddesine göre rehinli alacaklılar bakımından, İİK.’nun 296. maddesi gereğince sözleşmeler bakımından, İİK.’nun 297. maddesi gereğince borçlu bakımından ayrı ayrı düzenlenmiştir.
Ayrıca konkordato talep eden-borçlu şirket alacaklılarınca, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde dilekçe ile itiraz edilerek, konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığı hususu delilleri ile birlikte ileri sürebileceği gibi, mahkememizden de konkordato talebinin reddi talep edebileceklerdir.19/09/2018

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.