T.C. 
İZMİR
1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’ NDAN

ESAS NO : 2018/1180 Esas
Mahkememizin 12/10/2018 tarihli tensip ara kararı ile 15/10/2018 tarihli ek tensip ara kararı gereğince ” 7101 sayılı yasanın 15. Maddesi ile değişik 2004 sayılı Yasa’ nın 287/1. maddesi gereğince İİK’ nin 286. Maddesinde belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit edildiğinden İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü’ nün Merkez 174134 sicil numarasında kayıtlı Öney Taşımacılık ve Lojistik A.Ş, Enver Numanbayraktaroğlu, İlhan Numanbayraktaroğlu Metan Numanbayraktaroğlu hakkında 12/10/2018 tarihinden itibaren başlamak üzere GEÇİCİ MÜHLET KARARI verilmesine, 
” 7101 sayılı Yasa’ nın 15. Maddesi ile değişik 2004 sayılı yasanın 287/3. maddesi gereğince konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla davacılar Öney Taşımacılık ve Lojistik A.Ş, Enver Numanbayraktaroğlu, İlhan Numanbayraktaroğlu Metan Numanbayraktaroğlu’ na ***************in  GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE, 
7101 sayılı Yasanın 15. Maddesi ile değişik 2004 sayılı Yasa’ nın 288. maddesi gereğince geçici mühlet kararının ilanına karar verilmiş olmakla, iş bu geçici mühlet kararına ilanın gazetede ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize itiraz edebilecekleri hususu ilanen tebliğ olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.