T.C. İstanbul Anadolu 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/1170 Esas
KARAR NO : 2018/1250
Davacı ÖNDER DİNÇ vekil tarafından açılan ve mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
43****74 TC numarasında kayıtlı ve açık adresi ************************************* olandavacı ÖNDER DİNÇ tarafından talep edilen konkardatonun tasdiki davasında Mahkememizce 05/12/2018 tarihinde davanın reddine ve bu dava ile ilgili verilen tüm tedbirlerin kaldırılmasına karar verildiği İİK’nun 288.maddesi hükmünce ilan olunur.
Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 06/12/2018

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.