Davacı Onay Metal Pres Döküm Kalıp San. ve Tic. A.Ş.’nin mahkememizde görülmekte olan İflas (İflasın Açılması) davası nedeniyle;

Davacı: Onay Metal Pres Döküm Kalıp San. ve Tic. A.Ş. hakkında İflasın açılması davası açıldığından itiraz etmek isteyen alacaklıların İİK. 173/2 ve 166/2 maddeleri gereğince 15 gün içinde itirazda bulunabilecekleri, duruşma günü olan 19.10.2016 günü saat 09:40’da yapılacak celsede bizzat hazır bulunmaları veya bir vekil ile temsil edilmeleri, delillerinin derhal ibrazı gerektiği, gıyaplarında da karar verilebileceği yada son gününe kadar dosyaya müracaat etmeleri ilan olunur.21/07/2016

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.