T.C.
ESKİŞEHİR ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NDEN

İ L Â N
ESAS NO: 2016/632
Davacı, ÖMERLER ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ EĞİTİM TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından açılan İflasın Ertelenmesi davası nedeniyle;
Davacı Ömerler Özel Sağlık Hizmetleri Eğitim Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin pasifinin aktifinden fazla olduğu ileri sürülerek, iflasının, İ.İ.K.’nun 179. maddesi gereğince 1 yıl ertelenmesi istenmiş olup, davacı şirketten alacaklı olanların itirazlarını bildirmek üzere, davaya katılma istemleri ve alacakları var ise ilân tarihinden itibaren 15 gün içerisinde mahkememize müracaat etmeleri ilânen tebliğ olunur. 20/06/2016

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.