T.C. KAYSERİ 1.ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO: 2018/832 Davacı “ÖMER KARADELİ (TC N. 215*****208)” tarafından HASIMSIZ olarak Mahkememize açılan Adi Konkordato davası nedeniyle BECEN MAH. KUBA CAMİİ SK. NO:14 Kayseri adresinde ikamet eden, Davacı borçlu “ÖMER KARADELİ (TC N. 215*****208)” hakkında 21/11/2018 TARİHİNDEN İTİBAREN BAŞLAMAK ÜZERE 3(ÜÇ) AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET VERİLMİŞ OLUP, GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ OLARAK MALİ MÜŞAVİR FATİH CİHAN AYDIN görevlendirilmiştir. Ön inceleme ve ilk tahkikat duruşması 11/02/2019 günü saat 10,30’da yapılacağı, alacaklıların işbu ilanın yapıldığı tarihten itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçe ile mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal olmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkememizden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri İİK 288 maddesince gereği ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.