T.C. 
TURGUTLU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/583 Esas
Davacı Ömer Edis vekili tarafından mahkememize konkordato talebi ile başvurulmuş olmakla;
7101 sayılı Kanunla değişik 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 287. maddesi uyarınca 286. maddede belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit olunmakla;
a) Davacı Ömer Edis hakkında 30/11/2018 tarihinden başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLMESİNE, davacının İcra ve İflas Kanununun 297. maddesinin 2. fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere mal varlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,
b)Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla 7101 sayılı Kanunla değişik İcra ve İflas Kanununun 287/3 madde ve fıkrası uyarınca davacının sunulan tablolardaki alacaklı sayısı ve alacak miktarları dikkate alınarak davacıya GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ GÖREVLENDİRİLMESİNE,
c)Geçici Konkordato Komiseri olarak ******************’in görevlendirilmesine,
d)Alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerinin,
e)Mahkememizin 2018/583 Esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin dava dosyasının ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 05/03/2019 günü saat 09:00’da yapılacağının,
7101 Sayılı Kanunla değişik İcra ve İflas Kanununun 288/2 maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulmasına karar verilmiştir.10/12/2018

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.