T.C.
ANKARA
2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
Sayı : 2018/751 Esas

Talep eden – borçlular OKAN CANDAN, CAN AYAKKABI SARAYI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ konkordato talebinde bulunmuş olup, mahkememizce talebe ekli belgeler üzerinde şekli olarak yapılan inceleme sonucu İİK’nun 286. Maddesince sayılan belgelerin bulunduğu görülmekle; geçici mühlet kararı verilmiş olup, ayrıca geçici konkordato komiseri görevlendirilmiştir. Geçici konkordato komiseri olarak yeminli mali müşavir **********************görev yapmaktadır.
Geçici komiseri şirket ve şahıs faaliyetlerine nezaret edecektir. Ayrıca şirket yönetim organının tüm eylem ve incemelerinin geçerliliği geçici komiser onayına tabii tutulmuştur. 
Geçici mühlet kararı İİK’nun 288/1 maddesi gereğince kesin mühlet sonuçlarını doğurmakta olup, kesin mühlet sonuçları ise; İİK’nun 294. Maddesine göre alacaklılar bakımından;İİK’nun 295 maddesine göre rehinli alacaklılar bakımından, İİK’nun 296. Maddesi gereğince sözleşmeler bakımından, İİK’nun 297. Maddesi gereğince borçlular bakımından ayrı ayrı düzenlenmiştir.
Ayrıca konkordato talep eden – borçlu şirket ve şahıs alacaklılarca, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde dilekçe ile itiraz edilerek, konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığı hususu delilleri ile birlikte ileri sürebileceği gibi, mahkememizden de konkordato talebinin reddi talep edebileceklerdir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.