T.C. TOKAT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/249 Esas

Davacı OĞUZ HAN ACAR tarafından mahkememizde açılan konkordatonun tasdiki davası nedeni ile ************** adresinde faaliyet gösteren Tokat Ticaret Sicilinde 0040455218 sicil numarası ile kayıtlı ve Tokat Vergi Dairesinin **************vergi kimlik numaralı vergi mükellefi Oğuz Han Acar tarafından talep edilen konkordatonun tasdiki davasında mahkememizce 17/10/2018 tarihinde 18/10/2018 tarihinden geçerli olmak üzere üç aylık geçici mühlet verilmiş olup konkordato komiseri olarak **************, ******** ve ********** atanmıştır.

Duruşmanın 28/02/2019 saat 10:05 ‘de yapılacağı, alacaklıların mehil talebine iş bu ilanın ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde itiraz edebilecekleri, konkordato mühleti verilmesini gerektirecek bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçeveden mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri İİK’nun 288.maddesi hükmünce ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.