T.C. GAZİANTEP 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/1518 Esas

Gaziantep Ticaret Sicil Müdürlüğünün 30499 sicil numarasında kayıtlı davacı ÇOBANSER TEKS ULUS TAŞ SAN TİC LTD ŞTİ. hakkında,
2**********6 TC Kimlik Numaralı Ali Çoban hakkında,
4***********8 TC Kimlik Numaralı Fevzi Çoban hakkında,
4***********0 TC Kimlik Numaralı Hamit Çoban hakkında,
4**********8 TC Kimlik Numaralı Mehmet Çoban hakkında,
17/12/2018 tarih saat: 16:42’dan başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLDİĞİ,
Adı geçen şirket hakkında 05/12/2018 tarihinde açılan dava ile konkortado mühleti verilmesi talep edildiği, davanın mahkememizin 2018/1518 Esas sırasında kayda alındığı, davanın duruşmasının 07/03/2019 günü saat 15:00’da yapılacağı, işbu ilanın yapılmasından itibaren 7 günlük kesin süre içinde alacaklıların dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri
Konkordatonun başarıya ulaşmasının olanaklı olup olmadığını yakından incelemesi amacıyla İİK’nın 287/3 maddesi uyarınca alacak sayısı ve alacak miktarı gözetilerek Yeminli Mali Müşavir Muhammed Ersöz’ün geçici konkordato komiseri heyeti olarak görevlendirildiği hususları ilan olunur. 18/12/2018

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.