T.C.
SAMSUN 
ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NDAN

ESAS NO : 2018/771 Esas
Talep eden-borçlular Samsun Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 22525 sicil numarasında kayıtlı konkordato talep eden O.A.R. Taşımacılık Turizm Otomotiv Petrol Organizasyon Dağıtım Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketi, *************** T.C. Kimlik numaralı Osman Karataş ve ************* T.C. Kimlik numaralı Sibel Karataş tarafından konkordato talebinde bulunulmuş olup, mahkememizce talebe ekli belgeler üzerinde şekli olarak yapılan inceleme sonucu İİK.’nun 286. maddesince sayılan belgelerin bulunduğu görülmekle; 13/11/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verilmiş olup, ayrıca geçici konkordato komiserleri görevlendirilmiştir. Geçici konkordato komiserliğinde **************** ve *****************görev yapmaktadır. Duruşmanın 01/02/2019 günü Saat:09:40‘da yapılmasına karar verilmiştir.
Geçici komiserler şirketin ve gerçek kişilerin faaliyetlerine nezaret edecektir. Ayrıca şirketin yönetim organlarının tüm eylem ve incelemelerinin geçerliliği geçici komiser onayına tabii tutulmuştur.
Geçici mühlet kararı İİK.’nun 288/1. maddesi gereğince kesin mühlet sonuçlarını doğurmakta olup, kesin mühlet sonuçları ise; İİK.’nun 294. maddesine göre alacaklılar bakımından, İİK.’nun 295 maddesine göre rehinli alacaklılar bakımından, İİK.’nun 296. maddesi gereğince sözleşmeler bakımından, İİK.’nun 297. maddesi gereğince borçlu bakımından ayrı ayrı düzenlenmiştir.
Ayrıca konkordato talep eden-borçlu şirket ve gerçek kişilerin alacaklılarınca, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde dilekçe ile itiraz edilerek, konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığı hususu delilleri ile birlikte ileri sürebileceği gibi, mahkememizden de konkordato talebinin reddi talep edebileceklerdir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.