T.C.
ERBAA
2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

DOSYA NO : 2018/174 Esas
-İLAN METNİ-
Talep eden “Nuri Şenel Kereste Madencilik Tekstil Gıda İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirket (Vergi no:8040205192) (Ticaret Sicil Numarası 001375 )” vekilinin ve ve geçici Konkordato komiserinin geçici muhlet talebinin kabulü ile; İİK’nun 287/4. Maddesi gereğince daha önce verilen 3 aylık geçici mühletin bu sürenin bitiminden itibaren olmak üzere 2 ay süre ile UZATILMASINA ve talep edene 2 aylık geçici mühlet verilmesine, İİK’nun 288. Madde gereğince alacaklıların geçici muhlet kararının ilanından itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçe ile konkordato talebine itirazlarını sunabileceklerinin ihtarına, (ilanla birlikte ihtarat yapılmış sayılmasına,) ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.