T.C. İSTANBUL ANADOLU 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2018/1078 Esas
Davacı vekili tarafından Mahkememizde açılan Konkordatonun Tasdiki davası nedeniyle;
İnönü Mah. Kartal Cad. No.86-88A/1 Ataşehir/İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 223904 sicil numarasında ve Anadolu Kurumlar Vergi Dairesi’nde 6320012483 VKN ile kayıtlı NUHOĞLU İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından talep edilen konkardatonun tasdiki davasında Mahkememizce 21/09/2018 tarihinden başlamak üzere 3 aylık geçici mühlet verilmiş olup, konkordato komiseri olarak ********** ve ****************** atanmıştır. Duruşmanın 21/12/2018 günü saat:10:30’da yapılacağı, alacaklıların mehil talebine iş bu ilanın ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde itiraz edebilecekleri, konkordato mühleti verilmesini gerektirecek bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri İİK’nun 288.maddesi hükmünce ilan olunur.05/10/2018

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.