T.C. OSMANİYE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2018/336 Esas

7101 sayılı yasayla değişik 2004 sayılı İİK’nun 287. maddesi gereğince geçici mühlet talebinin kabulü ile Toprakkale İlçe Tarım Müdürlüğünün 30104166562 işletme nosu ile kayıtlı Nuh DOLER’e 23/11/2018 tarihinden başlamak üç ay süreyle geçici mühlet verilmesine karar verilmiş olup; alacaklıların ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri hususu ihtar ve ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.