T.C. 
BAKIRKÖY 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Sayı : 2018/870 21/02/2019

Konu : Kesin mühlet kararının bildirilmesi 
İLAN 
Davacı , NOYA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından HASIMSIZ olarak açılan ve mahkememizde görülmekte olan Konkordatonun Tasdiki davası nedeniyle;
7101 sayılı kanunla değişik İİK’nın 289. maddesi uyarınca;
a) İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 554403 sicil nosunda kayıtlı olan davacı borçlu NOYA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİhakkında 21/02/2019 TARİHİNDEN İTİBAREN BİR YIL SÜRE İLE KESİN MÜHLET VERİLMESİNE,
b)Davacı şirketin İİK’nın 297.maddesinin 2.fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere, malvarlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,
c)21/09/2018 TARİHLİ TENSİP ARA KARARLARI İLE VERİLEN TEDBİRLERİN KESİN MÜHLET SÜRESİ İÇERİSİNDE AYNEN DEVAMINA, 
d)18/02/2019 tarihli ara kararın 4.maddesi gereğince görevlendirilen 3 kişilik geçici komiser heyeti olan finans uzmanı Dr. Cem ÇETİN , SMM Fatih Batuhan ÇAPAR ve icra iflas hukukçusu Ali Cem Budak’ın GÖREVLERİNİN KESİN MÜHLET SÜRESİ İÇERİSİNDE KOMİSER OLARAKDEVAMINA, 
Karar verilmiş olup, 7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nın 289/son maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulmasına karar verilmiştir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.