T.C.
OSMANİYE
4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(TİCARET MAHKEMESİ SIFATI İLE)
Sayı : 2018/126 Esas


Mahkememizde görülmekte olan Konkordato davası nedeniyle;
7101 sayılı yasayla değişik 2004 sayılı İİK’nun 286. maddesinde belirtilen belgelerin eksiksiz olarak dosyada mevcut olduğu , bu belgelerin yasada belirtilen koşullara haiz olduğu anlaşıldığından aynı yasanın 287. maddesi gereğince geçici mühlet talebinin kabulü ile Konkordato talep edenler vekili 27/03/2019 tarihli dilekçesi ile geçici mühlet süresinin uzatılmasını talep etmiş olup; konkordato komiseri tarafından sunulan raporda da özetle davacı şirketler hakkında devam eden malvarlığının tespiti ve değerlerinin takdir edilmesi ile davacı şirketlerin borçlarını yapılandırması ayrıca birtakım üretim ve pazarlamaya yönelik sözleşmelerin imza aşamasında olduğu, ek süre verilmesini talep eden şirketlerin konkordato ön projesi kapsamında faaliyetlerine devam ettiği, yapılacak bir takım işler nedeniyle süre uzatımına ihtiyaç olduğu yönünde görüş bildirmiş olup; tüm dosya kapsamına göre talebin kabulü ile geçici mühlet süresinin; mahkememizden verilen 03/01/2019 tarihli 3 (üç) ay süreli geçici mühlet kararının süresinin dolduğu 03/04/2019 tarihinden itibaren;Osmaniye Ticaret Sicil Müdürlüğünün (sicil no.9341) NOVAHAL GIDA TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (sicil no:9339)-PAN GAYRİMENKUL YATIRIMLARI VE İNŞAAT TAAH. SAN. TİC. A.Ş.- (sicil no:9340) TERRANOVA MODERN TARIMCILIK ÜRETİM PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ hakkında İİK’nın 287/4 maddesi gereğince 2 (İKİ) AY SÜRE İLE UZATILMASINA; alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri hususu ihtar ve ilan olunur. 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.