T.C. MUĞLA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2018/520 Esas
Davacı ********************** T.C. Kimlik Numaralı ( ************* oğlu, ***************** dogumlu,) NİZAMEDDİN ÇETİNKAYA hakkında;
30/10/2018 tarihinden başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLDİĞİ,
Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla 7101 sayılı Kanunla değişik İİK.nun 287/3 maddesi gereğince; davacının sunmuş olduğu tablolardaki alacak sayısı ve alacak miktarları da göz önünde bulundurularak davacıya geçici KOMİSER OLARAK **************** T.C. Kimlik Numaralı ***************’in görevlendirilmesine karar verildiği,
Alacaklıların ilan tarihinden itibaren 7 günlük KESİN süre içerisinde dilekçe ile Mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede Mahkemeden konkordato talebinin reddini talep edebilecekleri İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.