İ L A N
T.C. DENİZLİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO : 2019/53 Esas

Davacı , Nihat KÖMÜRCÜOĞLU TC:3****************4 ile Davalı , HASIMSIZ . arasında mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle; Mahkememiz 25/01/2019 tarihli ara kararıyla dosyada görevli Konkordato Geçici Komiseri YMM ENDERCAN TURUŞLAR’IN talebinin kabulü ile, görev ve yetkilerinin kaldırılmasına, yerine Konkordato Geçici Komiseri olarak SMMM Emine Karaman’ın atanmasına karar verildiği ilanen tebliğ olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.