T.C. ÇERKEZKÖY 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN 
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)
ESAS NO : 2018/1115 Esas

7101 sayılı İcra ve İflâs Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 15. maddesi ile değiştirilen 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu’nun 287. maddesi gereğince işbu ara kararın 2 nolu ara kararında belirlendiği üzere davacı/konkordato talep eden tarafça anılan Yasa’nın 286. maddesi uyarınca davacı/konkordato talep eden tarafça konkordato talebine eklenmesi gerekli ve zorunlu belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğunun anlaşılması nedeniyle; Çerkezköy Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 5404 sicil numarasına kayıtlı, Çerkezköy Vergi Dairesi Müdürlüğü nezdinde 2090094560 vergi kimlik numaralı davacı/konkordato talep eden davacı şahıslar NİGAR CEYLAN ve ALİ RIZA CEYLAN ‘a 17/12/2018 tarihinden itibaren başlamak ve anılan tarihten itibaren geçerli olmak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLMESİNE, bu kapsamda alacaklı sayısı ve alacak miktarı gözetilerek davacı/konkorda totalep eden şirkete **************** ‘ın konkordato komiseri olarak görevlendirilmesine karar verilmiş olup, iş bu ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde davacı / konkordato talep eden şirketin alacaklarının dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri hususunun 7101 sayılı İcra ve İflâs Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 288/2 hükmü gereğince İLAN VE İHTAR olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.