T.C. ÇERKEZKÖY 2. ASLİYE HUKUK (ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA) MAHKEMESİNDEN 
ESAS NO : 2018/1185

DÜZELTME İLANIDIR
Davacı Nigar Ceylan ve Ali Rıza Ceylan hakkında 17/12/2018 tarihinden itibaren 3 ay süre ile geçici mühlet kararı verilmiş olup, ilanda Mahkememiz dosya numarasının yanlış yazıldığı anlaşıldığından, davacıların dava dosya numaralarının 2018/1185 Esas olduğu ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.