T.C.GEBZE ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Sayı: 2018/839 Esas

Davacı NECDET ÖZGÜREL (T.C.*********************) – SAFRAN YAPI İNŞAAT (Gebze Ticaret Sicil Müd.No: 29229) vekili tarafından mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h) davası nedeniyle;

Davacı NECDET ÖZGÜREL (T.C.******************) – SAFRAN YAPI İNŞAAT (Gebze Ticaret Sicil Müd.No: 29229) hakkında Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285-308/h) davası açılmış olup mahkememizce 24/10/2018 tarihli ara karar ile davacı şirket hakkında 24/10/2018 tarihinden başlamak üzere 3 ay süre ile geçici mühlet kararı ve ihtiyati tedbir kararı verilerek, geçici komiser olarak mali müşavir Canan YAŞ atanmıştır. İİK’ nun 288. maddesi gereğince geçici mühlet kararına karşı alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri, ön inceleme duruşmasının 17/01/2019 günü saat 14:00’e bırakıldığı ihtaren ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.