T.C.
İNEGÖL
2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)
ESAS NO : 2018/119 Esas

Mahkememizce İnegöl Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 9946 sicil numarasına kayıtlı, İnegöl Vergi Dairesi Müdürlüğü nezdinde 6300466541 vergi kimlik numaralı davacı/konkordato talep eden NDY Akaryakıt Gıda İnşaat Turizm Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne yönelik verilen geçici mühlet kararının 2004 sayılı İcra ve İflas Yasası’nın 287/4 hükmü gereğince, 14/09/2018 tarihinden itibaren 2 AY SÜRE İLE UZATILMASINA, 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu’nun 288/3 hükmü gereğince geçici mühlet süresinin uzatılması kararının ticaret sicili gazetesinde ve Basın-İlan Kurumunun resmî ilân portalında ilân edilmesine, ilanda ayrıca alacaklıların, ilândan itibaren yedi günlük kesin süre içinde dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını yahut geçici mühlet kararının uzatılmasını gerektirir bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri hususunun belirtilmesi ilan olunur.

 

Konkordato Nedir?

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.