T.C.
HATAY 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN
İ L A N

ESAS NO : 2018/848 Esas

Davacılar NARİN BYS HOLDİNG A.Ş. ve MEHMET RASİM NARİN DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ile davalısı hasımsız olarak açılan konkordato davası nedeniyle;
Cebrail mahallesi Atatürk cad. No:11 Antakya /Hatay adresinde faaliyet gösteren Antakya Ticaret Sicilince 7700 sicil numarasıyla kayıtlı ve 23 Temmuz Vergi Dairesi’sinin 19500824 vergi kimlik numaralı vergi mükellefi NARİN BYS HOLDİNG A.Ş .ile Cebrail mahallesi Atatürk cad. No:11 Antakya /Hatay adresinde faaliyet gösteren Antakya Ticaret Sicilince 8038 sicil numarasıyla kayıtlı ve 23 Temmuz Vergi Dairesi’sinin 6140241672 vergi kimlik numaralı vergi mükellefi MEHMET RASİM NARİN DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından talep edilen konkordato davasında mahkememizce 12/10/2018 tarihinde 3 aylık geçici mühlet verilmiş olup, konkordato komiseri olarak ************* ve *********************atanmıştır.
Duruşmanın 26/12/2018 günü saat 09.00’da yapılacağı; alacaklıların mehil talebine iş bu ilanın gazetede ilan tarihinden itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde itiraz edebilecekleri, konkordato mühleti verimesini gerektirecek bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede Mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri İİK’nun 288. Maddesi hükmünce ilan olunur. 12/10/2018

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.