T.C.MERSİN 1.ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NDEN İLAN
ESAS NO:2018/646

Davacılar Narin BYS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ile Davacılar Mehmet Narin, Engin Tan Narin ve Rasim Mahmut Narin Tarafından HASIMSIZ olarak Mahkememize açılan Konkordato davası nedeniyle;
7101 Sayılı yasa ile değişik İİK’nın 287 maddesi uyarınca 286. Maddede belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit edildiğinden;
1-A)Mersin Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 27700 sicil numarasında kayıtlı davacı NARİN BYS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, Davacılar 156*****696 T.C. Kimlik Numaralı MEHMET NARİN, 156*****032 T.C. Kimlik Numaralı ENGİN TAN NARİN, 156*****260 T.C. Kimlik Numaralı RASİM MAHMUT NARİN hakkında03/10/2018 Tarihinden başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLMESİNE,
B) Davacı şirketin ve davacıların İİK’nın 297. Maddesinin 2 fıkrasındaki hallerde dahil olmak üzere mal varlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,
2-Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla 7101 sayılı Yasa ile değişik İİK’nın 287/3. Maddesi uyarınca GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ GÖREVLENDİRİLMESİNE,
Geçici komiser olarak **********************nın görevlendirilmesine,
3-Alacaklıların ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerine,
4-Ön inceleme ve tahkikat duruşmasının 04/01/2019 günü saat:10:00’a bırakılmasına,
7101 Sayılı Kanunla değişik İİK’nun 288/2. Maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulmasına karar verilmiştir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.