T.C.İstanbul Anadolu 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Sayı : 2018/1031 Esas 
İLAN
Davacı , NAFİA İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ ile Davalı , HASIMSIZ H arasında mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
Mahkememizin 23/01/2019 tarihli celsesinde verilen ara karar uyarınca NAFİA İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ hakkında konkordato talebinin reddine, koşulları oluşmadığından iflas kararı verilmesine yer olmadığına, tüm konkordato tedbirlerinin kaldırılmasına, komiserlerin görevlerine son verilmesine karar verilmiş olup, İİK’nun 288.maddesi hükmünce ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.